Что выдает нотариус при вступлении в наследство

Что выдает нотариус при вступлении в наследство

Водночас до спадкоємця переходить і обов’язок відшкодувати майнову шкоду (збитки), яка була завдана померлою особою; і обов’язок відшкодування моральної шкоди, завданої померлою особою; і обов’язок сплатити неустойку(штраф, пеню), яка була присуджена судом кредиторові із померлої особи.

Але тут потрібно враховувати, що шкода, яка була завдана померлою особою відшкодовується спадкоємцем лише у межах вартості рухомого чи нерухомого майна, яке було одержане у спадщину. Яким чином розподіляється майно між спадкоємцями ? Що таке обов’язкова частка у спадщині.

Частки кожного спадкоємця у спадщині є рівними, якщо спадкодавець у заповіті сам не розподілив спадщину між ними.

При оформлении свидетельства о праве на наследство нотариус предварительно анализирует все документы, имеющиеся в наследственном деле: заявления наследников о принятии наследства; документы, подтверждающие степень родства, брачные отношения и иные отношения наследников с наследодателем; завещания, возможные отмены завещаний, завещательные отказы и возложения; заявления об отказе от наследства; основания приращения наследственных долей; имеющиеся судебные решения; другие документы и сведения. При этом нотариус выясняет, нет ли других наследников, подлежащих призванию к наследованию, а также нет ли среди наследников, принявших наследство, недостойных наследников (ст.
1117 ГК РФ). При наличии обременения наследственного имущества нотариус разъясняет наследникам о возникающих в этой связи правоотношениях. 16.

Документы необходимые для вступления в наследство

Если заявления о принятии наследства ранее наследниками не подавались (например, при фактическом принятии наследства), нотариус на основании первичного заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство заводит наследственное дело.

Все последующие заявления и полученные нотариусом документы по этому наследственному делу подшиваются в наследственное дело.
На всех заявлениях указываются дата их поступления и номер наследственного дела. 6.

Свидетельство о праве на наследство может быть выдано только наследникам, принявшим в установленном законом порядке наследство.
7.

Открытие наследства

Водночас малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту,частки, половину яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов’язкова частка). Також потрібно зазначити, що розмір обов’язкової частки у спадщині може бути зменшений судом з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, які мають істотне значення.

Ще одним важливим аспектом є те, що якщо особа протягом не менш як одного року до часу відкриття спадщини проживали разом із померлою особою однією сім’єю, то особа має переважне право перед іншими спадкоємцями на виділ їй у натурі предметів, звичайної домашньої обстановки та вжитку в розмірі частки у спадщині, яка їй належить.

Методические рекомендации по оформлению наследственных прав

Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утв. Правлением ФНП 28.02.2006). В заявлении о принятии наследства необходимо указать фамилию, имя, отчество наследника и наследодателя, момент смерти наследодателя и его последнее место жительства, волеизъявление наследника о принятии наследства, основание наследования — завещание, родственные отношения, а также дату подачи заявления.

Важно

В заявлении могут быть указаны и иные сведения, например информация о других наследниках, о составе и месте нахождения наследственного имущества (ст. 1114 ГК РФ; п. 20 Методических рекомендаций от 27 — 28.02.2007). Заявление можно подать нотариусу лично или через представителя, а также направить по почте.

Если вы подаете заявление лично, вам потребуется только общегражданский паспорт. Если отправляете заявление по почте, тогда ваша подпись должна быть нотариально заверена.

Внимание

Чи успадковується заробітна плата, пенсія, стипендія ? Успадковуються ті суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані. Чи успадковується право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, а також борг? Переходить право на відшкодування збитків, завданих померлій особі у договірних зобов’язаннях.

До спадкоємця переходить право на стягнення неустойки (штрафу, пені) у зв’язку з невиконанням боржником померлої особи своїх договірних обов’язків, яка була присуджена судом спадкодавцеві за його життя. Також до спадкоємця переходить право на відшкодування моральної шкоди, яке було присуджено судом померлій особі за його життя.

Срок отложения не может превышать месяца со дня вынесения нотариусом постановления об отложении выдачи свидетельства о праве на наследство. Нотариус обязан приостановить совершение нотариального действия по выдаче свидетельства о праве на наследство: — при получении от суда сообщения о поступлении в суд заявления заинтересованного лица, оспаривающего право на наследство, его состав и пр.

141 ГПК РФ.); — при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника.

При вступлении в наследственные права путем судебного разбирательства времени на получение положительного заключения может понадобиться значительно больше, а возможности по ускорению этого процесса также напрямую связаны с полнотой и качеством приготовленного пакета бумаг. Без документов оформить наследство невозможно. Законодательная база Основным документом, определяющим порядок реализации прав наследования в РФ, является Гражданский Кодекс.

Принятие наследства в РФ от умерших граждан происходит по закону или по завещанию. Наследники могут вступить в свои законные права двумя путями:

 • Оформлением прав через подачу заявления нотариусу.

Этот способ является основным и позволяет оформить наследство в достаточно сжатые сроки;

 • Посредством вынесения судебного решения. Применяется, если нотариат отказывает заявителю в выдаче свидетельства по различным основаниям.
 • Что выдает нотариус при вступлении в наследство на квартиру

  Если в число наследников входят несовершеннолетние или недееспособные наследники, в целях охраны их имущественных прав нотариус направляет сообщение о выдаче свидетельства о праве на наследство органу опеки и попечительства по месту жительства соответствующего наследника с указанием наследуемого им имущества. Копия письма остается в наследственном деле. 21. О выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус обязан сообщить в налоговые органы по месту своего нахождения, месту жительства не позднее пяти дней со дня выдачи свидетельства (п. 6 ст.

  Что выдает нотариус при вступлении в наследство по завещанию

  Свідоцтво про право на спадщину – це процесуальний нотаріальний акт, який засвідчує перехід права власності на майно спадкодавця до спадкоємців. Не можна успадкувати лише право на спадкове майно, не взявши на себе обов’язки, з ним пов’язані. Спадкоємець не може успадкувати одну частину спадку, а від іншої відмовитися.

  Якщо успадковане майно підлягає обов’язковій державній реєстрації, то свідоцтво про право на спадщину є для спадкоємців основним правовстановлюючим документом. Свідоцтво про право на спадщину видається нотаріусом спадкоємцю, який прийняв спадщину. Для отримання свідоцтва про право на спадщину, на основі ч.2 ст.

  1269 ЦК України і п.

  Что выдаёт нотариус при вступлении в наследство

  Обратитесь к нотариусу с заявлением о принятии наследства Для принятия наследства необходимо подать нотариусу по последнему месту жительства наследодателя заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство (ст. 1153 ГК РФ). Вид заявления наследник выбирает по своему усмотрению.

  Обычно в заявлении о принятии наследства указывается просьба выдать свидетельство о праве на наследство. В таком случае не требуется представлять отдельное заявление о выдаче свидетельства.

  Если вы подаете заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, то наследство считается принятым вами даже при отсутствии отдельного заявления о принятии наследства (п. 1 разд. IX Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утв.

  Решением Правления ФНП от 27 — 28.02.2007, Протокол N 02/07; п. п.

  Свідоцтво про право на спадщину по заповіту може бути визнано недійсним, якщо у судовому порядку буде визнано недійсним заповіт. Усунення від права на спадкування Право на спадкування мають особи, визначені у заповіті.

  У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі не охоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування за законом одержують спадкоємці відповідної черги.

  Проте, таке право спадкування не є абсолютним та безумовним, так як законодавцем передбачені підстави для усунення особи від права на спадкування, тобто позбавлення її даного права.

  Серед підстав усунення потенційного спадкоємця від права на спадкування є умисне позбавлення ним життя спадкодавця чи будь-кого з можливих спадкоємців, а також вчинення ним замаху на їхнє життя.

  Источник: http://leks74.ru/chto-vydaet-notarius-pri-vstuplenii-v-nasledstvo/

  Какой документ дает нотариус после заявления о наследстве

  Какой документ дает нотариус после заявления о наследстве

  С ходите к нотариусу, он все расскажет.

  Примерные образцы документов, оформляемых нотариусами при охране наследственного имущества иЕсли заявление о принятии наследства поступило нотариусу после истеченияСогласие наследников, данное после выдачи свидетельства о праве на наследство

  Ваш паспорт.

  Справка о смерти, паспорт. дальше нотариус подскажет

  Может ли нотариус принять заявление о принятии наследства по доверенности, если нет документа, подтверждающего родство

  А что действия нотариуса были, что требуете правовой оценки? Для принятия заявления необходимо представить доверенность, свой паспорт, свидетельство о смерти, спраку с последнего места жительства умершего и документы подтверждающие родство с наследодателем, но.. .

  в доверенности должно быть написано » с правом подачи заявления о приняти наследства» Только в этом случае доверенное лицо имеет право написать заявление от имени доверителя-наследника. Если есть на руках заявление о принятии наследства мужем, удостоверенное нотариусом, его тоже.

  , тогда самой писать заявлениене придется.

  После оформления нотариусом свидетельства о праве на наследство данный документ является основанием для перерегистрации права собственности на объект недвижимости вОтсутствие такого заявления о праве наследования трактуется как отказ от наследства.

  Какие нужно документы на право наследства после смерти отца

  Свидетельство о смерти, копии и подлинники всех устанавливающих личность документов (паспорт, св-во о рождении) , предварительно, для себя составьте список, что будете наследовать и соберите все документы.

  Сбор документов для наследства нотариус поручает наследнику, а последний при желании можетВажно тщательно проверить все полученные документы, для полного совпадения данных.Это может стать причиной того, что заявление на наследство не будет подано в срок.

  Справку о смерти, паспорт и свидетельство о рождении, подтверждающее ваше родство

  Ваши пзаспорт и св-во о рождении, св-во о смерти отца. Если вы меняли фамилию, то св-во о браке. со всех документов сделайте копии. И к нотариусу. Остальное он объяснит

  Как долго нотариус выдает документ о праве собственности на наследство умершего, если дело открыто и заявления поданы?

  По истечения пол года . Такие законы у нас надо полгода ждать

  Актуальные темы Передача нотариусом Заявления и документов в МИФНС России 46 по Москве через Интернет с помощью электронно-цифровой подписи ЭЦП .Вопросы и ответы. 1. О нотариусах, полномочиях, архивах. 2. О наследстве. Наследство.

  Срок для принятия наследства 6 мес. (РАНЬШЕ НИКАК)

  Полгода стандартный срок.

  По истечении 6 месяцев

  Нотариус может выдать только свидетельство о праве на наследство, а такое право наступает через погода после смерти наследодателя.

  Если Вы собрали все необходимые справки (заявление о принятии наследства не в счет, имеются ввиду документы подтверждающие, что имущество, которое наследуется, принадлежало умершему) , и прошло 6 месяцев со дня открытия наследства (то есть с дня смерти того, кому наследуют) , то документы оформляются в течение одного дня.

  При подаче заявления и принятии наследства нотариусу необходимо предоставить следующий пакет документов — свидетельство о смерти наследодателя — справка по форме 9, с отметкой о снятии с учета наследодателя в связи со смертью — документы

  Документы на право собственности выдают соответствующие органы, например, на недвижимость — это регистрационная палата. Наследное дело открывается в течен. полугода через нотариуса, а если полгода истекли то через суд. Далее после открытия наследного дела, спокойно собираем справки и документы опять к нотариусу и затем в рег. палату (по недвижимости) подаем документы на оформление права собственности например на квартиру.

  ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Может ли нотариус выдать свидетельство о праве на наследство

  Нотариус не выдает документы на право собственности, только свидетельство о праве на наследство. Через полгода после смерти. Вот с этим наследством уже пойдете оформлять право собственности на имущество.

  Утеряны все документы на квартиру

  Идите в Росреестр и запросите сведения о собственнике на данную квартиру. 200 рублей 7 дней.

  Заявление нотариусу на наследство. Принятие наследства.Открытие наследственного дела в СПб. Документы на наследство нотариусу.При отсутствии данных документов достаточно устной точной информации.

  Обратитесь в регистрационную палату, о выписке дубликата свидетельства о праве собственности, если у бабушки такое было. В БТИ там дадут кадастровый и технический паспорта.

  Вам нужно сделать Выписку из Росрестра (бывшая рег палата) , а затем нотариус может сам запросить все документы или сделать нотариальные запросы для Вас.

  Если собственность регистрирована то достаточно заказать выписку ЕГРП

  Кроме выписки из ЕГРП ничего не нужно

  Умер человек и оставил моей маме и моей дочке завещание-он нам не родственник.Какие нужны документы

  Брать паспорта и идти к нотариусу.

  В процессе оформления наследственных прав, в частности при приеме заявления о принятии наследства от наследника по закону, нотариус должен выяснить у обратившегосяПохожие вопросы по теме Когда можно открыть дело о наследстве и какие документы для этого нужны.

  Обратится к нотариусу, у кого было составлено завещание, в течении полугода будите ждать, затем, если не объявятся кровные родственники вас определят вступающими в наследство и выдадут свидетельство, а с ним уже переоформлять недвижимость или денежные вклады.. . у нас похожая ситуация была. . нотариус советовала еще и решение мирового судьи взять *о законном праве на вступление в наследство*, это потому что родственники (дальние) хотели завещание оспорить..

  Паспорта и само завещание. В течении полугода после смерти, но не позже, написать заявление о выдаче права на наследство. По прошествии полугода после смерти, будет выдано свидетельство о праве наследства на дачу и участок, вашей маме и дочери в равных долях.

  Чет я не вкурю она вообще гребет причем здесь квартира если завещание на дачу ,,,если она откажет то пусть пишет отказ и обжалуйте его через суд, завещание есть какого хрена ей надо ,,,никаких доп документов не нужно ни с какой квартиры

  Требование нотариуса незаконно
  а дача переоформляется в правлении дачного кооператива, обратитесь туда с завещанием, возможно, вам и нотариус не потребуется

  Квартиру наследовать не можете, выписывать его не нужно. Если нотариусу нужно, пусть делает запрос.

  Нотариус говорит что может дать это заявления только тому кто писал то есть моему папе но проблема в том что он 2 года назад тоже умер .Похожие вопросы по теме Наследственное право. Документы нотариус наследство.

  Дачу надо оформить у нотариуса. никаких товариществ. у дарителя право собственности или ранее возникшее право.

  Как подать заявление в нотариус о наследстве (отцовый дом)?Вернее какие нужны при этом документы?

  «В нотариус» подавать заявление не надо. Нотариус живой человек и подавать в него что- либо, сродни садизму. Понравится ли Вам, если подадут заявление «в Рому Мелехова»?
  Для того, что бы принять наследство, достаточно обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство. На личном приеме нотариус Вам объяснит, что нужна не домовая книга, а как минимум выписка из ЕГРП о зарегистрированных правах на дом.

  Процедура оформления наследства у нотариуса. Перечень документов, необходимые для этой услуги. ссылки наТакже нотариус обязан принимать все заявления от претендующих на наследство в письменном виде согласно статье 63 Основы законодательства о нотариате .

  Источник: http://www.co-net.ru/reviews/kakojj_dokument_daet_notarius_posle_zajavlenija_o_nasledstve.html

  Вступление в наследство

  Вступление (приобретение) в наследство означает, что гражданин становится собственником имущества умершего, то есть вступает в свои законные права.

  Чтобы вступить в наследство, его нужно принять. В течение 6 месяцев со дня смерти человека наследник собирает необходимые документы и обращается к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Если он не явился к нотариусу в течение полугода по уважительным причинам, например, тяжело болел или не мог знать о смерти родственника, то для восстановления своих прав, скорей всего, придется обращаться в суд.

  Ситуация может быть разрешена и без судебного вмешательства, если другие наследники добровольно признают права «опоздавшего» родственника. В такой ситуации свидетельство о праве на наследство выдается позже, чем через 6 месяцев.

  Если физическое, юридическое лицо или государство вступили в права владения и управление имуществом, сохраняют его, несут расходы на содержание, оплачивают долги, которыми обременено имущество, то такие действия признаются принятием наследства.

  Основные документы для вступления в наследство

  При вступлении в наследство нотариусу нужно предоставить следующие документы:

  • свидетельство о смерти гражданина;
  • выписку из домовой книги или документы из сельского совета для подтверждения снятия с регистрационного учета покойного;
  • паспорт РФ или другого государства, переведенный на русский язык;
  • доверенность и паспорт для представителя наследника;
  • завещание с отметкой о том, что оно не отменялось, другое не составлялось;
  • документы, подтверждающие родство с умершим, если нет завещания;
  • отказы от наследства в письменном виде, если они есть;
  • справку об оценочной стоимости имущества на дату смерти гражданина;
  • квитанция об уплате государственной пошлины.

  Свидетельство о смерти государственного образца выдает ЗАГС на основании справки о смерти гражданина, полученной в медицинском учреждении. Выписка из домовой книги берется у паспортиста в жилищно-эксплуатационном участке (ЖЭУ), товариществе собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительном кооперативе (ЖСК).

  Если гражданин проживал в частном доме в городе, то за подтверждением снятия гражданина с регистрационного учета нужно обратиться в управление федеральной миграционной службы (УФМС), если в селе, деревне или поселке — в сельский совет.
  Завещание — документ, составленный наследодателем в соответствии с гл. 62 Гражданского кодекса РФ, в котором он указывает какое имущество и кому он хочет передать после своей смерти.

  Лица, не указанные в завещании, не могут претендовать на наследство, независимо от степени родства с покойным.

  При отсутствии завещания наследники определяются по закону в соответствии с гл. 63 ГК РФ. Они подразделяются по очередности в зависимости от степени родства согласно ст. ст. 1142 — 1147 указанного Кодекса. При этом, чем ближе родственник к умершему, тем легче доказать родственные узы.

  Документами, подтверждающими родство, являются: свидетельство о заключении и/ или расторжении брака, свидетельство о рождении, справки из ЗАГСов, справки из органов опеки и попечительства и прочие документы, которые понадобятся нотариусу.

  В случае, если наследников нет, они лишены права наследования или отстранены от него, имущество умершего признается выморочным согласно со ст. 1151 Гражданского кодекса РФ. В таком случае наследником признается государство.

  Государственная пошлина при оформлении наследства, взимаемая нотариусом, составляет 0,3% от стоимости имущества для родителей, детей, братьев, сестер, но не более 100 000 рублей, для прочих наследников — 0,6 %, но не более 1 000 000 рублей.

  Документы для нотариуса в зависимости от вида наследуемого имущества

  При вступлении в наследство на квартиру, часть квартиры, комнату, дом, гараж, земельный участок и другое недвижимое имущество:

  • документы, подтверждающие право собственности умершего на это имущество (свидетельство о государственной регистрации права, договор приватизации, договор купли-продажи или дарения и т.д.);
  • кадастровый паспорт из БТИ;
  • справки об отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги или по другим обязательным платежам, по налогу на имущество;
  • справки об отсутствии арестов и запрещений

  При вступлении в наследство на автомобиль:

  • паспорт транспортного средства;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства в ГИБДД.

  При наследовании наличных денежных средств:

  • договор между покойным и кредитной организацией об открытии вклада;
  • договор аренды сейфа или ячейки в кредитной организации;
  • сберегательная книжка;
  • выписка из лицевого счета вкладчика.

  После сбора всех необходимых документов и передаче их нотариусу, он открывает наследственное дело и по истечении 6 месяцев со дня смерти гражданина выдает свидетельство о праве на наследство. Если этот документ выдан на недвижимое имущество, то для окончательного вступления в наследство нужно обратиться в управление Росреестра и получить свидетельство о государственной регистрации права собственности.

  Источник: http://1nasledstvo.ru/oformlenie-nasledstva/vstuplenie/dokumenty-notariusu-pri-vstuplenii.html

  Обязанности нотариуса при оформлении наследства

  Процедура оформления прав на наследование имущества после смерти родственников четко прописана в российском законодательстве. Наследство оформляется нотариально либо в судебном порядке.

  В большинстве случаев наследственными делами занимается нотариус, и только при его отказе в признании права наследников на наследование имущества необходимо обращаться в суд.

  В обязанности нотариата входит оформление наследственных прав на любую недвижимость, автомобиль, драгоценности и ценные бумаги. Также нотариус может определить доли в недвижимости, причитающиеся каждому из наследников.

  Действия нотариуса при оформлении наследства

  Соблюдение правомерности оформления прав на наследство находится под полным контролем нотариуса. Именно он проверяет достоверность факта смерти наследодателя, наличие или отсутствие завещания, а также подлинность всех предоставляемых родственниками усопшего документов для получения наследства. Кроме того, нотариус должен выяснить, где находится наследство, и установить его размер и удостовериться, что имущество на законном основании является собственностью умершего.

  После смерти наследодателя независимо от того, было ли составлено завещание или право наследования определяется согласно установленному законом порядку, нотариус должен открыть дело о наследстве и оповестить всех известных наследников. Если местонахождение кого-либо из наследников не установлено, нотариус имеет право использовать все возможные методы для связи с ним.

  В обязанности нотариуса при оформлении наследства также входит разъяснение наследникам умершего их прав. Кроме того, он должен уведомить их о сроках, в течение которых можно заявить о праве наследования.

  После сбора со всех наследников необходимых документов, доказывающих их право на наследование имущества, нотариус должен тщательно проверить их подлинность и провести правовой анализ имеющегося материала по делу о наследстве.

  Кроме того, направление запросов в различные учреждения, сбор запросов, свидетельств, отчетов и других необходимых сведений по делу о наследстве тоже ложится на плечи нотариуса.

  По истечении положенного срока (6 месяцев) нотариус выдает наследникам свидетельства об их праве на наследование имущества умершего.

  Нотариус уполномочен как оформить права наследников на имущество, так и отказать в присвоении такого права при наличии веских причин. Например, при невозможности подтверждения родственных связей наследника с умершим, пропуском срока, отведенного для заявления о праве наследования и т.д.

  Стоимость нотариального оформления наследства

  За оформление наследства нотариус взимает плату по тарифу или госпошлину. Для близких родственников она составит 0,3 процента от суммы полученного наследства (но не более ста тысяч рублей), для дальних — 0.6 процента (но не более миллиона рублей).

  Кроме этих средств, нотариус берет плату и за предоставленные услуги (составление и распечатывание документации, прошивка документов, ксерокопирование, заверение и т.д.).

  Сумма за такие виды услуг не является фиксированной, каждый нотариус определяет стоимость своей работы индивидуально.

  Источник: https://asignatario.ru/obyazannosti-notariusa-pri-oformlenii-nasledstva/

  Что выдает нотариус при вступлении в наследство

  Статья 70. Место и сроки выдачи свидетельства о праве на По письменному заявлению наследников нотариус по месту открытия выдает свидетельство о праве на наследство. Выдача свидетельства о праве на производится в сроки, установленные законодательными актами Российской Федерации.

  Статья 1163 ГК РФ Сроки выдачи свидетельства о праве на

  Примерные образцы документов, оформляемых нотариусами при охране наследственного имущества иЕсли заявление о принятии наследства поступило нотариусу после истеченияСогласие наследников, данное после выдачи свидетельства о праве на наследство.

  ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Наследование выморочного имущества

  А что действия нотариуса были, что требуете правовой оценки? Для принятия заявления необходимо представить доверенность, свой паспорт, свидетельство о смерти, спраку с последнего места жительства умершего и документы подтверждающие родство с наследодателем, но.

  Реализация наследником своих прав по получению унаследованного от умершего родственника имущества, допустима в установленные гражданским законодательством сроки. Так, вступление в возможно лишь в рамках определенного срока, день начала течения которого прямо определен в законе.

  Ст. 1154 ГК РФ, устанавливает общее правило, согласно которому, вступление наследником в наследство возможно в течение полугода со дня его открытия.

  Вступление в наследство у нотариуса оформление наследства

  «Центр оформления» предоставляет полный перечень юридических и технических работ по оформлению вашего имущества.

  Вы станете собственником и ваши наследственные права будут надлежащим образом защищены и зарегистрированы.

  Для этого Вам необходимо приехать к нам два раза, один раз для заключения договора о ведение наследственного дела, второй раз за получением документов о государственной регистрации права собственности на ваше имя.

  Важно отметить, что если вы вступаете в наследство по завещанию .

  Какие документы нужны для вступления в наследство

  Портал «Advocate Service» предоставляет юридические консультации по наследству, наследованию по закону бесплатно! Консультация адвоката по наследственным делам Получить бесплатную консультацию онлайн при поддержке Минюст РФ!

  Круглосуточно . Портал «Advocate Service» работает в режиме 24/7. Вы можете читать статьи экспертов, скачивать образцы, задавать вопросы юристу в онлайн чате, звонить по телефону горячей линии Оперативно .

  Нюансы стоимости вступления в наследство у нотариуса

  Когда из жизни уходит близкий человек, для оставшихся в живых родственников это становится настоящим испытанием. В такие моменты вопросы наследственного имущества волнуют в последнюю очередь. Тем не менее, приходится взять себя в руки и заниматься этим.

  Неясных моментов может возникать множество, и одним из них является стоимость вступления в наследство у нотариуса. Это важно, чтобы рассчитать все предстоящие расходы.

  Наследнику придется столкнуться с разными нюансами юридической стороны дела.

  Обязанности нотариуса при оформлении наследства

  В обязанности нотариата входит оформление наследственных прав на любую недвижимость, автомобиль, драгоценности и ценные бумаги.

  Также нотариус может определить доли в недвижимости, причитающиеся каждому из наследников. Соблюдение правомерности оформления прав на наследство находится под полным контролем нотариуса.

  Именно он проверяет достоверность факта смерти наследодателя, наличие или отсутствие завещания, а также подлинность всех предоставляемых родственниками усопшего документов для получения.

  Подготовка пакета документов для вступления в наследство

  Завещание можно получить не только от своего родственника, но и от постороннего человека. Процедура вступления в наследство строго регламентирована на уровне законодательства.

  Какие документы необходимы будущим наследникам? Рассмотрим этот вопрос в нашей статье. оформить наследство через нотариуса .

  это самый быстрый и самый распространенный способ; либо через судебное решение .

  Оформление наследства у нотариуса после смерти: порядок действий и стоимость услуг у нотариуса

  Следует отметить, что наследство от умершего родственника может быть как «выгодным», так и не очень, – законодательство предусматривает возможность перехода долгов умершего человека к его прямым наследникам с тем, чтобы они погасили имеющиеся обязательства перед государством или другими кредиторами. положено оформлять при непосредственном участии юристов и нотариусов, которые подробно разъяснят все аспекты дела с правовой точки зрения.

  Источник: http://ruslanhasanov.ru/chto-vydaet-notarius-pri-vstuplenii-v-nasledstvo-31592/

  Что выдает нотариус при вступлении в наследство

  Судебное разбирательство – долгий и сложный процесс. Для его ускорения и повышения вероятности достижения нужных результатов вам может понадобиться помощь профессионального юриста, специализирующегося на наследственных делах.

  Оба способа предполагают вынесение положительного решения о наследственных правах только в том случае, если заявителями собраны и представлены на рассмотрение все документы, необходимые для вступления в наследство. Это лишний раз подчеркивает необходимость бережного отношения людей к бумагам, выдаваемым госорганами, и важность обеспечения сохранности семейных архивов.

  Требуемые документы В расположенной ниже таблице представлен подробный перечень документов для вступления в наследство, а также даны примечания, позволяющие получить более полную информацию по составу документального пакета при различных вариантах наследования.

  Свидетельство о праве на наследство

  В данный перечень входят доходы, выраженные в денежной и натуральной формах, получаемые от граждан в порядке наследования. В соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ и иные законодательные акты, с 01.01.

  2006 налог на наследство (имущество, переходящее в порядке наследования) для всех категорий наследников был отменен.
  Однако при выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус взыскивает с наследников государственную пошлину (в соответствии с тарифами, установленными ст. 333.

  24 НК РФ) и стоимость правовой и технической работы.

  Документы необходимые для вступления в наследство

  В течение установленного ГК РФ срока принятия наследства наследник может отказаться от наследуемого имущества в пользу наследников по завещанию и по закону, не лишенных наследства, а также в пользу лиц, получивших право на наследство в порядке представления или наследственной трансмиссии. Отказ от наследства можно совершить и без указания данных лиц.

  Внимание Свидетельство о праве на наследство Выдается свидетельство о наследстве нотариусом или уполномоченным на совершение данного нотариального действия должностным лицом по месту открытия наследства. Свидетельство о праве на наследство может быть единым для всех наследников или отдельным для каждого наследника.

  Открытие наследства

  Если один или несколько наследников по закону не имеют возможности представить доказательства отношений с наследодателем, являющихся основанием для призвания их к наследованию по закону, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия всех остальных наследников, принявших наследство и представивших такие доказательства (ст. 72 Основ); — состав наследуемого имущества.

  Методические рекомендации по оформлению наследственных прав

  Оригинальный текст завещания должен иметь отметку нотариуса о том, что наследодатель не отменял его, не вносил каких-либо изменений и не составлял нового Справка из УФМС/Выписка из домовой книги/ Справка ЕИРЦ Информация о прописке умершего/о месте его жительства/обо всех проживающих или прописанных вместе с ним под одной крышей Отказ от наследства со стороны других родственников или наследников — При наследовании объектов недвижимости Выписка из домовой книги с перечнем всех прописанных людей — Правоустанавливающие документы: Свидетельства, Договоры, Акты, Справки о стоимости и пр.

  Подготовлены Комиссией ФНП по законодательной и методической работе. Утверждены Правлением ФНП 28 февраля 2007 г.) Глава 1.

  Общие положения 1. Свидетельство о праве на наследство является публичным документом, подтверждающим право на указанное в нем наследственное имущество, выдается свидетельство по заявлению наследника по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом (статьи 1115 и 1162 ГК РФ). В таком же порядке выдается свидетельство и при переходе выморочного имущества по наследству к Российской Федерации (ст.

  1151 и 1162 ГК РФ). Если просьба наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство была изложена в заявлении о принятии наследства, то дополнительного заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство не требуется. 2.

  Важно Практически каждый гражданин нашей страны рано или поздно сталкивается с необходимостью приступать к оформлению наследственных прав. Обычно это связано с кончиной близких родственников, но по завещанию оставить вам наследство может и абсолютно чужой человек.
  Сам процесс оформления наследства достаточно четко регламентирован государством.

  Он не представляет сложности, если заявление в нотариат подано своевременно, а разногласия и споры среди претендентов отсутствуют.

  Нотариус доводит до вашего сведения, какие документы нужны для вступления в наследство. Ваша задача заключается в том, чтобы быстро собрать их, зарегистрировать в нотариате номер дела, после чего — просто дождаться назначенной даты и получить на руки законное свидетельство.

  Законодательство не требует регистрировать свидетельство о праве на наследство. Однако право собственности на недвижимость подлежит госрегистрации. Одним из оснований такой регистрации является полученное свидетельство о праве на наследство (п. 1 ст. 131 ГК РФ; ч. 2 ст. 14 Закона N 218-ФЗ).

  Внесение сведений в ЕГРН на основании свидетельства о праве на наследство должно осуществляться Росреестром после получения соответствующих сведений от нотариуса в порядке межведомственного взаимодействия.
  Однако при отсутствии порядка направления таких сведений применение указанного положения закона в настоящее время невозможно.

  В связи с этим вам необходимо самостоятельно обратиться в органы Росреестра с заявлением и подтверждающими документами, в том числе уплатить госпошлину (п. 1 ч. 3 ст. 15, ст. ст. 17, 18, ч. 14 ст. 32, ч. 2 ст. 59 Закона N 218-ФЗ; Письмо ФНП от 21.12.2016 N 4785/06-19).

  Что выдает нотариус при вступлении в наследство на квартиру

  Источник: http://ls-net.ru/chto-vydaet-notarius-pri-vstuplenii-v-nasledstvo/

  Как принять и оформить наследство, вступить в наследство — Честный Нотариус!

  Вступить в наследство можно по завещанию или по закону. Принять наследство можно либо подав заявление нотариусу, либо — фактическое принятие наследства (ст. 1153 ГК РФ).
  Подать заявление нотариусу о вступлении в наследство — это самый распространенный способ.

  Здесь речь пойдет именно об этом способе. Наследник составляет письменное заявление и подает его нотариусу по месту открытия наследства в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя (ст. 1154 ГК РФ).

  Вместе с заявлением нотариусу представляется пакет документов:

  • заявление о вступлении в права наследства
  • паспорт;
  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • справка о прописке с последнего места жительства наследодателя (справка о составе семьи, выписка из домовой книги);
  • завещание (если составлялось);
  • документы, которые подтверждают ваше родство с наследодателем, если завещания нет — свидетельством о рождении, о браке, о расторжении брака, справкой из органа ЗАГС о смене фамилии.
  • документ, подтверждающий право наследника на льготу (опционально)
  • справка об оценке стоимости транспортного средства
  • справка из БТИ (либо Росреестра) об инвентаризационной стоимости недвижимого имущества (кадастровой стоимости), либо оценка рыночной стоимости (выгоднее представить наиболее дешевую из стоимостей, это влияет на расчет госпошлины, рыночная стоимость обычно выходит дороже)
  • договор банковского вклада и.т.п.

  Итак, алгоритм как оформить наследство следующий:

  Шаг 1. Составьте письменное заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство для нотариуса.

  Нотариусу необходимо подать заявление о принятии наследства. Можно воспользоваться готовым бланком с нашего сайта. В нем необходимо указать вашу фамилию, имя, отчество; фамилию, имя, отчество наследодателя, дату его смерти, последнее место жительства, также нужно выразить волю принять наследство.

  Пропишите основание наследования — завещание, родственные и другие отношения и поставьте дату подачи заявления. В нем также можно указать другие сведения, которые вам известны, например о составе и месте нахождения наследственного имущества. Обычно в заявлении приводится просьба выдать свидетельство о праве на наследство.

  Также укажите, что Вам не требуются дополнительные услуги правового и технического характера, иначе нотариус их непременно накрутит, когда будете рассчитываться.

  Шаг 2. Обратитесь к нотариусу по последнему месту жительства наследодателя с заявлением и документами из перечня выше.

  Эти документы нужно представить нотариусу в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя, но лучше заранее их подготовить и подать вместе с заявлением, чтобы минимизировать количество визитов к нотариусу.

  Заранее предупредите, что не собираетесь платить за «воздух» в виде услуг правового и технического характера. Если он начнет «ерепениться» и нести околесицу вроде «составление свидетельства есть тех.работа; консультация по тому, где и как достать документы для оформления наследства — это услуга правового характера», покажите ему вот эти документы:

  Если нотариус снова включит неадеквата (это у некоторых в порядке вещей, стандартная реакция на подкованных в законах людей), попросите его оформить отказ в письменном виде в течение 10 дней согласно ст.48 Закона о нотариате. Если откажется выдать Вам письменный отказ, напишите ему письменный запрос.

  Не лишним будет любой визит к нотариусу записывать на диктофон или даже записать видео (Вы имеете на это полное право, даже не предупреждая об этом нотариуса, т.к. ). В первые секунды записи проговариваете дату, место и время.

  ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Когда можно вступать в наследство после смерти

  Если он допустит неосторожность Вам нахамить, диктофонную запись можно направить в компетентные органы, за что он понесет дисциплинарную ответственность вплоть до лишения лицензии.

  Шаг 3. Спросите нотариуса, каких документов не хватает.
  Шаг 4. Рассчитайте размер государственной пошлины для вступления в наследство. Для быстрого расчета можно воспользоваться калькулятором сколько стоит вступить в права наследования

  Размер пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя составляет 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 руб.

  Для других наследников размер пошлины составляет 0,6%, но не более 1 000 000 руб. (пп. 22 п. 1 ст. 333.24 НК РФ).
  Госпошлину можно уплатить в отделениях банков, терминалах самообслуживания, банкоматах с функцией оплаты.

  Основные льготы (которые применимы к 95% наследников, но некоторые нотариусы стараются о них умолчать):

  • Жилье (квартира, дом, комната, включая земельный участок), где жил наследодатель и наследник на день смерти наследодателя, при этом наследник продолжает там проживать; — не облагается госпошлиной
  • Банковские вклады, средства на банковских счетах — не облагаются госпошлиной
  • Страховые суммы по договорам личного и имущественного страхования
  • Если наследник не достиг 18 лет ко дню смерти наследодателя, то он освобождается от уплаты госпошлины на все наследуемое имущество

  Ознакомьтесь также с остальными льготами у нотариуса при оформлении наследства.

  Шаг 6. Спросите у нотариуса расчет государственной пошлины с учетом льгот, а также реквизиты для ее уплаты (на случай, если у Вас нет льгот, освобождающих от ее уплаты в полном объеме). Уплатите госпошлину за выдачу свидетельства о праве на наследство и принестие нотариусу квитанцию.

  Нотариус может предложить Вам заплатить на руки, тогда потребуйте, чтобы выдал Вам кассовый чек или квитанцию с отметкой «оплачено».

  Шаг 7. Получите свидетельство о праве на наследство. При наследовании по завещанию выдается свидетельство о праве на наследство по завещанию, а при наследовании по закону — свидетельство о праве на наследство по закону.

  Получить его можно лично или через представителя по истечении шести месяцев с момента смерти наследодателя.

  Если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется, свидетельство может быть выдано до истечения шести месяцев со дня открытия наследства (ст. 1163 ГК РФ).

  Права на некоторые виды имущества, полученного по наследству, подлежат государственной регистрации в соответствующих органах, например право собственности на квартиру.

  Источник: http://chestnyj-notarius.ru/?p=654

  Действия и обязанности нотариуса при открытии наследства

  Процесс получения наследства регулируется государством, на уровне законов он относится к одним из самых важных для общества отношений, регламентируемых законодательством.

  Законное принятие наследства

  После смерти родственника, а также человека, указавшего кого-либо в завещании, могут возникнуть спорные вопросы имущественного характера, из-за чего простого обращения к юристу будет недостаточно. Решение связанных с наследством вопросов возлагается на нотариусов.

  Кроме обращения к нотариусу, законом предусмотрена возможность принятия наследства фактически. Такая процедура есть в законодательстве, но она создаёт наследнику дополнительные обязательства. Если их не выполнить, то своё право на наследство он подтвердить не сможет. Он обязан обеспечить сохранность наследственного имущества, оплатить суммы за его содержание, и если оплатить оставшиеся после смерти наследодателя долги.

  Вышеуказанные действия должны иметь документальное подтверждение, чтобы позицию можно было доказать в суде или предоставить подтверждение нотариусу, к которому обратились прочие наследники.

  Действия нотариуса при открытии наследства

  В случае любого варианта наследования процесс начинается с подачи наследником заявления нотариусу. Составленный в письменном виде документ может подать представитель наследника, но у него должна быть надлежащим образом оформлена доверенность. Нотариус обязан проверить правильность составления, соответствие для оформления наследства и срок действия. Механизм не зависит от того, к какому нотариусу пришлось обратиться наследнику для составления доверенности.

  Как только проходит срок, установленный законодательством для открытия наследства, все подавшие заявления наследники полноценно получают в собственность наследное имущество согласно содержанию завещания или по норме закона.

  Наследник, имеющий право на получение наследства, считается собственником причитающейся ему части наследства со дня открытия наследства, но пользоваться имуществом не может.

  Так как только после получения от нотариуса соответствующего свидетельства он сможет свои права на имущество зарегистрировать, как это требуется законом, и вступить в свои права полностью.

  Что обязан сделать нотариус при оформлении наследства по закону и завещанию

  Обязанностью нотариуса после открытия дела о наследстве будет подтверждение всех необходимых моментов. Их перечень стандартен:

  • Факт смерти;
  • Для открытия наследства – место и время этого действия;
  • Для наследников – подтверждение их прав на наследство после смерти наследодателя;
  • Чёткий и полный состав имущества, которое входит в наследственное;
  • Если есть лица, являющиеся кредиторами умершего – суть их претензий к умершему.

  Большая часть этих обстоятельств устанавливается при подаче нотариусу наследниками и кредиторами соответствующих документов. Сюда входит также и информация о наличии имущества, являющегося наследственным.

  Бывают случаи, когда установить факт наличия имущества достаточно трудно. Тогда нотариус предпринимает действия по его обнаружению и может обращаться в учреждения, к физ. и юр. лицам с запросом. Также не играет роли, будет ли это наследство по завещанию или по закону.

  Следует обратить внимание, что нотариус совершает указанные действия после обращения заинтересованных лиц. Несмотря на то, что для ответа на нотариальный запрос и предоставление документов об имуществе установлен чёткий период времени (1 месяц), нотариус не обязан заниматься такой деятельностью по собственной инициативе. Одновременно нотариус обращается в реестр для того, чтобы проверить наличие завещания наследодателя и определить имущество, являющееся наследственным по такому завещанию.

  Какие документы подаются нотариусу для вступления в наследство

  С точки зрения законодательства, при получении наследства несколько моментов являются ключевыми для наследников. Поскольку имущество переходит от умершего к тем лицам, которые имеют право наследования, то подтвердить это право очень важно.

  Наследование по закону предполагает, что право наследовать имеет круг лиц, определённый законодательством. Чаще всего это родственники умершего, поэтому для них необходимо определить степень родства и собственную личность. Если первая очередь наследования отказывается от получения наследства, то право его получить переходит ко второй очереди, но необходимость подтверждения родства сохраняется.

  Если же было составлено завещание, то условия наследования и лица, получающие наследство после смерти составившего его лица, определены в нём. Это не всегда родственники, и тут родственные связи могут не играть существенной роли. Изменять завещание может только тот человек, который его составил, и все его варианты обязательно подлежат нотариальному заверению.

  Потенциальные наследники должны подать нотариусу:

  • Свидетельство о смерти наследодателя;
  • Собственный паспорт (чтобы подтвердить личность);
  • К вышеуказанному – справку о том, где был прописан умерший, его последнее место жительства (определяет место открытия наследства);
  • Завещание, где наследник указан в таком качестве;
  • Документ, подтверждающий родственную связь с умершим (если завещания нет).

  Таким образом, право на наследство лица подтверждают либо завещанием, либо тем, что они являются родственниками одной из очередей наследования.

  Важно, что закон отводит ограниченный период времени для заявления своего права на наследование. Если наследник не обращается в этот период к нотариусу, ответственному за наследство, то право он может утратить. Период составляет шесть месяцев со дня смерти наследодателя (признания его умершим).

  Документы для наследования по закону

  Это документы, подтверждающие родственную связь (свидетельство о браке, о рождении и т.п). В случае смены фамилии или имени этот факт также подтверждается данными из ЗАГСа.

  Первую очередь составляют супруг, родители и дети умершего. Сёстры, братья и дедушки с бабушками принадлежат ко второй. Законодательство предполагает семь очередей наследования, если нет наследников ни в одной, то имущество отходит государству.

  Наследник может отказаться от наследства. В случае наследования по закону, когда вся первая очередь наследования отказалась от этого права, оно переходит ко второй очереди наследования. Частично отказаться от принятия наследства нельзя: право предполагает или полное его принятие, или же полный отказ. Но можно отказаться в пользу другого лица.

  Документы для наследования по завещанию

  Первичным документом выступает непосредственно завещание. Оно должно быть составлено наследодателем с сохранением процедуры, предусмотренной законом, и заверено нотариально. Нотариус вносит данные о нём в Реестр, а также фиксирует там любые изменения, которые наследодатель решил внести позже.

  В качестве основной для наследования служит та версия завещания, которая была последней перед смертью лица, его оставившего. Об актуальности текущего варианта завещания свидетельствует специальная отметка нотариуса, который его составлял.

  Документы, подтверждающие право наследования вклада в Сбербанке

  Как список необходимых документов, так и процедура получения наследства может отличаться от общей, если речь идёт о наследовании банковских вкладов. В этом случае возникают основания для наследования, не охваченные общей процедурой наследования по закону или завещанию. Речь идёт о так называемом «завещательном распоряжении». В этом случае процедура наследования банковского вклада или депозита не всегда требует даже обращения к нотариусу.

  Документы, которые необходимы для получения наследства в виде депозита согласно завещательному распоряжению, это:

  • Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • Свидетельство о смерти лица, составившего завещательное распоряжение;
  • Банковские документы.

  Свидетельство о праве на наследство, заверенное нотариусом, требуется, если завещательное распоряжение составлено после 01.03.2002 года. Если дата составления документа раньше указанной даты, то этого не нужно. Важно, чтобы в документе было чётко указано, какое лицо или лица могут получить в наследство банковский вклад.

  При этом банк не обязан разыскивать наследников и оповещать их о наличии завещательного распоряжения. Поскольку наследование происходит по общим механизмам, то если наследник не обратится за вкладом, тот может отойти государству, как и любое другое наследственное имущество.

  Важно, что вклад в Сбербанке будет частью обычного наследства и наследоваться по общему порядку, если завещательного распоряжения не было совсем, или тот человек, на которого оно было составлено, умер раньше, чем вкладчик. Также наследование будет происходить в обычном порядке, если лицо, на которое составлено завещательное распоряжение, умирает позже, чем вкладчик, но не потребовав причитающиеся ему по распоряжению средства.

  По какому адресу нотариус открывает наследство

  Поскольку место открытия наследства является одним из фактов, который должен подтвердить нотариус, его определение для ведения наследственного дела может оказаться существенным. Более того, это место прямо указывает и на того нотариуса, в ведении которого окажется имущество после смерти наследодателя. В некоторых случаях место открытия наследства может быть не очевидным и требующим дополнительного доказывания.

  По обычным правилам, место открытия наследства определяется по месту проживания умершего владельца имущества. Важно установить, что собственник проживал по конкретному адресу постоянно, и его регистрация совпадает с постоянным местом проживания. В таком простом случае наследство после смерти лица открывается по адресу регистрации.

  Так бывает не всегда, поскольку лицо может умереть и находясь во временном месте проживания, за пределами страны, находясь в лечебном заведении, да и просто в отпуске или командировке. Тогда место его нахождения/проживания и регистрация совпадать не будут, но местом открытия наследства всё равно послужит адрес его последней актуальной регистрации.

  Если же лицо не имеет регистрации, предусмотренной законодательством, то учитывается следующий фактор: определяется, по какому адресу находится имущество умершего или его наиболее ценная часть. Для этого проводится оценка стоимости всего наследственного имущества по рыночной цене.

  Наследники или родственники умершего могут обратиться в суд, чтобы определить место жительства умершего. Им также придётся доказывать, что лицо проживало по адресу постоянно, а не временно. Но решение суда будет основанием, достаточным для того, чтобы определить место открытия наследства.

  Источник: http://PravoNaNasledstvo.ru/oformlenie/dejstviya-i-obyazannosti-notariusa.html

  Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

  +7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва)

  +7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург)

  +8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

  Это быстро и бесплатно!

  Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
  Добавить комментарий

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: